+90 532 282 67 59

"Felaket başa gelmeden evvel, onu önleyecek ve ona karşı savunulacak gerekleri düşünmek lazımdır. Geldikten sonra dövünmenin faydası yoktur."
(Mustafa Kemal Atatürk)

14 May 2021
0 yorum
141

SİNİR AJANLARI MARUZİYETİNDE KOLİNESTERAZ ENZİMİNİN TANISAL DEĞERİ

Sinir gazları fosforik asit esterleridir ve asetilkolinesteraz enziminin güçlü inhibitörleridir. Önemli bir KBRN tehdidi olan Sinir gazlarının süratli bir şekilde saptanması, ilk müdahale ekibinde görev alanlar ile acil personelin korunmasında olduğu kadar kimyasal yaralının etkin şekilde tedavisi açısından da önemlidir. Bundan sonra yapılacak işlemler, girişimler ve tıbbi müdahaleler ve bunların doğru ve yerinde uygulanmasının da, kimyasal ajanın doğru bir şekilde tanınması ve saptanmasına bağlı olduğu unutulmamalıdır. Kimyasal silah terörizminin ve tehdidinin her geçen gün arttığını da göz önüne alırsak, acil müdahale ekibinin bu atağa cevap süresince ajanı saptama için uygun yöntemlere sahip olması gerekmektedir. Kimyasal silahlar, son derece süratli şekilde etki ettiğinden süratle saptanmaları kritik bir konudur. Bundan dolayı, Klinik Biyokimya Uzmanı Doçent Doktor Erdim Sertoğlu tarafından hazırlanan aşağıdaki sunumun faydalı olması dileğiyle ve Sn. Erdim Sertoğlu Hocamıza teşekkürlerimizle...

SİNİR AJANLARI MARUZİYETİNDE KOLİNESTERAZ ENZİMİNİN TANISAL DEGERİ