+90 532 282 67 59

"Felaket başa gelmeden evvel, onu önleyecek ve ona karşı savunulacak gerekleri düşünmek lazımdır. Geldikten sonra dövünmenin faydası yoktur."
(Mustafa Kemal Atatürk)

Bireysel Üyelik Avantajları
 • KBRN savunmasına yönelik daha önceden bir faaliyet veya çalışmada bulunmuş veya bu konu ilginizi çekiyorsa, bu konuyu ülkemizde/şehrimizde daha da ileriye götürmek ve paylaşmak istiyorsanız, kısaca KBRN amatör ruhunu profesyonel anlamda yaşamak istiyorsanız,
 • Dernek aracılığıyla, üyelere KBRN tehditlerine karşı dayanıklılığı artırmak için uzmanlık, paylaşma ve ortaklıklar kurma imkanı arıyorsanız,
 • Yıllık olarak dernek tarafından düzenlenecek toplantılara (sempozyum, panel, kongre, çalıştay, vs.) indirimli katılmak istiyorsanız,
 • Gelecek KBRN konferansları, Seminerleri ve Atölye çalışmaları ile ilgili güncel bilgilendirmelere ulaşma imkanı arıyorsanız,
 • KBRN alanında ülkemizde yeni bir konsept olan bu çalışmaları bir sivil toplum kuruluşu bünyesinde özgün ve özgür fikirlerle paylaşmak isterseniz,
 • KBRN alanında ülkemizde zaten az olan uzman kişilerle bir arada bulunmak, diğer profesyonellerle ağ oluşturmak ve erişmek istiyorsanız,
 • KBRN Mevzuatı ve yönergelerinin geliştirilmesi konusunda görüşlerinizi bildirmek isterseniz,
 • KBRN ilgili standartların geliştirilmesine katılım sağlamak isterseniz,
 • Bölgesel KBRN organizasyonlarına destek olmak isterseniz,
 • KBRN Derneği web sitesinde, bilimsel çalışmalarını yayınlama imkanı bulmak istiyorsanız,
 • KBRN alanında bölgemizin sorunlarını farklı perspektifler açısından tartışma olanağı arıyorsanız,
 • KBRN konusunda yaşayabileceğiniz ve aklınıza takılan soru ve önerileri entelektüel bir ortamda paylaşmak istiyorsanız.
Kurumsal Üyelik Avantajları
 • Kurumsal üyelerin logoları, derneğin internet sitesi ana sayfasında, firma internet adreslerine yönlendirme ile birlikte yer alacaktır,
 • Aylık oluşturulan bültende, kurumsal üyeler ürün tanıtımı yapabilecektir,
 • Dernek üyelerine özel düzenlenecek olan toplantılarda, network oluşturma ve yüzyüze görüşme imkanı elde edilebilecektir,
 • Dernek tarafından düzenlenecek eğitimlerde kurumsal üyelerin ürün ve firma tanıtımlarına imkan sağlanacaktır,
 • Dernek web sitesinde firmaların konu ile ilgili yayın ve makalelerinin yayınlanması imkanı sağlanacaktır,
 • Dernek, ulusal ve uluslararası düzenlemeleri takip ederek, önem arz eden konularda, kurumsal üyelerini ve gerektiğinde çalışanlarını bilgilendirecek toplantılar gerçekleştirecektir,
 • KBRN Derneği etkinliklerinde Kurumsal üyelere indirimli stant açma ve öncelikli sponsorluk hakkı verilecektir,
 • Yurtiçi ve yurtdışında gerçekleşecek olan fuarlar ve etkinlikler ile ilgili bilgilendirme ve organizasyon sağlanacaktır,
 • Kurumsal üyeler ile birlikte, proje ve sosyal sorumluluk ortaklığı gerçekleştirilecektir,
 • Kurumsal üyeler derneğin çeşitli faaliyetlerinde indirim hakkına sahip olacaktır.

Kimyasal, Biyolojik, Rodyolojik, Nükleer Savunma Politikaları Geliştirme Merkezi Yönetim Kurulu’na;
Dernek tüzüğünü okudum ve tüzük hükümlerine uyacağımı, üye olduğum takdirde üyelik sorumluluklarımı eksiksiz yerine getireceğimi taahhüt ederim. Yukarıdaki kimlik ve iletişim bilgilerimin doğru olduğunu beyan eder, üye olarak kaydımın yapılmasını saygılarımla arz ederim.

KBRN Derneği’ne bireysel üyeliklerde giriş ücreti ve üyelik aidatı alınmamaktadır.

KBRN BİREYSEL ÜYELİK

Bireysel Üyelik Formu