+90 532 282 67 59

"Felaket başa gelmeden evvel, onu önleyecek ve ona karşı savunulacak gerekleri düşünmek lazımdır. Geldikten sonra dövünmenin faydası yoktur."
(Mustafa Kemal Atatürk)

27 May 2020
0 yorum
2491

Radyasyon dozu ve doz birimi nedir ?

Kütle birimi başına soğurulan enerjiye soğurulan doz birimi denir. 1 Röntgen= 2,58 * 10 -4 Coulomb/kg = Işınlanma birimi

1 Gray = 1joule/kg = 100 cGy

1 rad = 1cGy = doz birimi

Rem = Biyolojik doz birimi 1rem= RBE * cGy 1 sievert = 100 rem

Biyolojik madde tarafından soğurulan toplam radyasyon dozunun bilinmesinin yanında, bu dozun ne kadar bir süre boyunca soğurulduğunda bilinmesi, radyabiyolojik açıdan önemlidir. Doz hızı adına olan bu faktör cGy/dakika ya da R/dakika ifadeleri ile tanımlanır.