+90 532 282 67 59

"Felaket başa gelmeden evvel, onu önleyecek ve ona karşı savunulacak gerekleri düşünmek lazımdır. Geldikten sonra dövünmenin faydası yoktur."
(Mustafa Kemal Atatürk)

03 Nis 2022
0 yorum
1538

3. Adli KBRN-P Kursu

1980’lerdeki İran-Irak savaşı, Tokyo metrosuna yapılan kimyasal saldırı, 11 Eylül 2001 saldırısı sonrası biyoterör saldırıları, komşumuz Suriye’de sayısız defalar kullanılan kimyasal silahlar, nükleer santral kazaları, radyasyonun günlük hayatımıza yer etmesi, son zamanlardaki Rusya-Ukrayna savaşında ortaya çıkan kimyasal ve nükleer tehlike ve özellikle içinde bulunduğumuz ve bir biyolojik silah olduğu iddia edilen COVID-19 pandemisi gibi yakın zaman olayları KBRN denilen “Kimyasal Biyolojik-Radyolojik ve Nükleer” tehdidin önümüzdeki yıllarda maalesef daha da artacağını, belki de savaş ve terör olaylarında bu görünmeyen tehlikeli ileri teknolojik silahların sinsice kullanılma olasılığını daha da arttıracağını bize göstermektedir. Ancak daha da önemlisi ülkemizin de içinde bulunduğu Ortadoğu coğrafyasında adından oldukça söz ettiren KBRN silahlarının tehdidi asimetrik savaş/terör tehdidi çerisinde yerini almıştır. Bu olaylara yönelik savunma ve korunma sadece güvenlik güçlerinin değil aslında topyekûn tüm sivil vatandaşların da bilmesi gereken, bu konuda farkındalık ve bilinçlenmemizi arttırmamızı zorlayan bir durumdur.
İşte bu ihtiyaçtan yola çıkarak; KBRN Derneği olarak Adli Bilimciler Derneği ile birlikte ülkemizde ve toplumumuzda KBRN farkındalığının yükseltilmesi, bu tehlikenin bilincine yönelik algıyı arttırmak maksadıyla, 23 Eylül-02 Ekim 2022 tarihleri arasında 3ncü Adli KBRN-P/CBRN-E Forensic kursunu online olarak gerçekleştireceğiz. 
 
2021 içerisinde ilk ikisini gerçekleştirdiğimiz ve oldukça büyük ilgi çeken Adli KBRN-P kursunun dünyamızın ve ülkemizin KBRN konusunda oldukça hassas olduğu bir dönemde üçüncüsünü düzenleyeceğimiz eğitimimizde konusunda uzman akademisyenler tarafından; Adli Bilimler, Gıda Güvenliği, Gıda Savunması ve Agroterörizm, Biyoterorizm, Kimyasal savaş ajanları, Kitle İmha silahları, KBRN-P Maddeleri Kullanım Metotları, Hedefleri, Yayma Düzenekleri, Bomba/ Kirli Bomba, Radyoaktif tehditler, Radyonükleer Kaza ve Olaylar, Şüpheli Biyolojik Paket, KBRN-P Saldırılarında Olay Yeri İnceleme ve Adli KBRN (Kirli Delil) İnceleme Laboratuvarı, Toksik Endüstriyel Kimyasallar, KBRN Olaylarında Acil ve Afet Durum Yönetimi, KBRN Olay Yeri Yönetimi gibi Adli KBRN konuları anlatılacaktır. Bu kurs sırasında bilirkişi/çapraz sorgu ve KBRN olay yeri yönetimi uygulamalarına dair senaryo temelli interaktif çalışmalar ve masabaşı tatbikatı da icra edilecektir.  


Kursa katılmak isteyenler kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için KBRN derneğinin aşağıda belirtilen mail adresinden iletişime geçebilirler:
info@cbrndefence.com