+90 532 282 67 59

"Felaket başa gelmeden evvel, onu önleyecek ve ona karşı savunulacak gerekleri düşünmek lazımdır. Geldikten sonra dövünmenin faydası yoktur."
(Mustafa Kemal Atatürk)

22 Ağu 2023
0 yorum
890

“KBRN Afetleri ve Olay Yeri Tıbbi Yönetimi” (CBRNe Disaster & Incident Medical Management) Eğitimi

“KBRN Afetleri ve Olay Yeri Tıbbi Yönetimi”

(CBRNe Disaster & Incident Medical Management) Eğitimi

İtalya ve Türkiye KBRN Eğitim Birimlerinin İşbirliği ile

19-20 Eylül 2023

Ankara/Turkiye

 

Günümüzde gittikçe boyutu artan KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) tehditlere yanelik farkındalığı arttırmayı, imkan ve kabiliyetleri genişletmeyi amaçlayan “KBRN Afetleri ve Olay Yeri Tıbbi Yönetimi” (CBRNe Disaster & Incident Medical Management) Eğitimi düzenlenecektir.

Avrupa Afet Tıbbi Merkezi (CEMEC), Roma Üniversitesi Tor Vergata Enstitüsü, San Marino Üniversitesi, İtalya KBRN Güvenlik ve Savunma Merkezi (OSDIFE) ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıbbi KBRN Anabilim Dalının işbirliği ile 19-20 Eylül 2023 tarihlerinde SBÜ KBRN Eğitim ve Simulasyon Merkezinde yüz yüze İngilizce olarak gerçekleştirilecek kursta aşağıdaki konularda teorik ve pratik dersler verilecektir:

• KBRN riskleri ve yeni tehdit senaryoları

• KBRN ajanları ve maruziyet etkileri

• KBRN ajanlarının saptanması (olay yeri ve tıbbi)

• KBRN Korunması

• KBRN Dekontaminasyonu

• KBRN Olay Yeri Yönetimi

 

Kurs işleyişi boyunca interaktif ders yöntemi uygulanarak, kursiyerlerin birebir derse katılımı sağlanması hedeflenmektedir. KBRN olay yeri yönetimi uygulamalarına dair senaryo temelli grup çalışmalarının yanısıra KBRN mankeni üzerinde tıbbi vaka simulasyonları, her kursiyer için maske ve ekipman doğru giyim gerçek ajan ve arındırma eğitim senaryoları şeklinde pratik uygulamaların da gerçekleştirileceği kurs sonunda katılımcılara Katılım Belgesi” sunulacaktır.

 

Kurs Ücreti: 300 Euro olup konu ile ilgili aşağıdaki mail adresi ile temasa geçilmesi gerekir. Kurs ücretine çay-kahve ikramı ile 2 günlük öğle yemeği ücreti dahildir. KBRN Savunma Politikaları Geliştirme Derneği (KBRN Derneği) üyelerine söz konusu kurs ücreti üzerinden %20 indirim yapılacaktır.

 

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için : cemec.info@iss.sm

CEMEC UHS CBRNe Medical Course